BirWebDesign.NeT Kullanım Koşulları

BirWebDesign.NeT Kullanım Koşulları

BirWebDesign.NeT Kullanım Koşulları’na Hoş Geldiniz! Sizi aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Hizmetlerimizi kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Aşağıda, web sitemizi ziyaret eden veya hizmetlerimizi kullanan herkes için geçerli olan bazı önemli hukuki şartların bir listesini bulacaksınız. Gerek sizi, gerekse kendimizi korumanın yanı sıra, hizmetlerimizi sağlayabilmek ve herkes için daha eğlenceli bir hale getirmek için bu şartları getirmek durumundayız. BirWebDesign geniş bir yelpazede bir dizi hizmet ve özellik sunmaktadır ve aşağıda belirtilen koşulların bir kısmı sizin kullandığınız belirli hizmetlere ilişkin olmayabilir.

Hukuki şartlar ve koşullarla ilgili metinleri okumanın oldukça sıkıcı olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle bu deneyiminizi daha zevkli hale getirmeye çalıştık. Anılan şartları ve koşulları nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda olabilecek önerilerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Bu konuda lütfen  e-posta adresinden bizimle temasa geçiniz.

1. Giriş
1.1. Amacımız

Sunduğumuz hizmetler, kullanıcılarımızın – teknoloji meraklısı ya da bir tasarım gurusu olmasalar bile – kolaylıkla güzel ve son derece işlevsel bir çevrimiçi varlık yaratarak işletmeleri, içerik ve fikirlerini yönetmelerini ve tanıtmalarını ve tüm bunları yaparken, genel itibarıyla iyi bir deneyim yaşamalarını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Aşağıda açıklandığı üzere, kullanıcılarımıza göz alıcı web siteleri, çevrimiçi e-ticaret platformları, haber bültenleri, galeriler, medya oynatıcılar, mobil uygulamalar ile başka çevrimiçi ve mobil uygulamalar oluşturmalarını, yayınlamalarını ve kullanmalarını sağlayacak çok sayıda araç ve özellik sunuyoruz. Kullanıcılar tarafından oluşturulan çevrimiçi ve mobil web siteleri ile platformlar işbu Kullanım Koşullarında “Kullanıcı Platformu/Platformları” olarak anılacaktır.

1.2. Hukuki Sözleşme

İşbu BirWebDesign Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”),  BirWebDesign web sitesinde/sitelerinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte (“BirWebDesign Web Sitesi” ve hep birlikte “BirWebDesign Koşulları” olarak anılacaktır), aksi tarafımızca açıkça belirtilmediği müddetçe BirWebDesign Web Sitesini, BirWebDesign mobil uygulamasını (“BirWebDesign Uygulaması”)  ve/veya web sitesi ile ilgili olarak tarafımızca sunulan diğer herhangi bir hizmet, uygulama ve özelliği (BirWebDesign Web Sitesi ya da BirWebDesign Uygulaması vasıtasıyla sunulan tüm hizmetler topluca  “BirWebDesign Hizmetleri” veya “Hizmetler olarak anılacaktır”) ziyaret eden ve/veya kullanan her birey (“Kullanıcı”, “siz” veya “tarafınız”) için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.

BirWebDesign Koşulları, herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin kullanımına ilişkin olarak BirWebDesign Ltd. şirketi, dünya genelindeki bağlı şirketleri ve iştirakleri (“BirWebDesign”, “biz” veya “tarafımız”) ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenle lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz.

BirWebDesign Hizmetleri ve/veya BirWebDesign Uygulamasını ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece BirWebDesign Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır – ve BirWebDesign Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir BirWebDesign Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum BirWebDesign Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir. BirWebDesign Koşullarını okumadıysanız veya tümüyle anlayıp kabul etmiyorsanız BirWebDesign Web Sayfasından hemen çıkmalı, BirWebDesign Hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.

Hizmetlerimizi kullanarak Gizlilik Politikası – BirWebDesign adresinde bulunan Gizlilik Politikamızı (“Gizlilik Politikası”) okumuş olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

1.3. Kullanıcı Hesabı

BirWebDesign Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişmek ve bunları kullanabilmek için öncelikle BirWebDesign’e kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalısınız.

Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Kullanıcı Platformu ayarlarınızdan herhangi birine sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (BirWebDesign Hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Platformunuzda/Platformlarınızda ve Kullanıcı Hesabınızda değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir – ve bu durumda tüm bu işlemler sizin adınıza ve namınıza yapılmış olarak kabul edilir

Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve sadece güvendiğiniz kişilerin bunlara erişimine izin vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformlarınız kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.

Tek ve yegâne hak sahibi olduğunuz Kullanıcı Hesabınızı oluştururken ve BirWebDesign Hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere, şahsınıza (veya şirketinize) ait iletişim ve fatura bilgilerini vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu bilgileri, tarafımıza verilen Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı İçeriğinin (aşağıda tanımlanmıştır) fiili ve gerçek sahibini tespit etmek için kullanabiliriz.

Tarafımızca bağımsız bir inceleme yapılmış olsun ya da olmasın, bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetinin bir uyuşmazlığa konu olması halinde,  makul kanaatimiz temelinde bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleme hakkımız saklıdır. Ancak, bu yönde bir tespitte bulunmamızın mümkün olmadığı durumlarda (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla), tarafınıza veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bunu yapmama ve/veya bu tür mülkiyet konusunda uyuşmazlığa düşen taraflar bu konuyu çözüme kavuşturana dek ilgili Kullanıcı Hesabını askıya alma hakkımız saklıdır. Mülkiyeti tespit etmemizi sağlayabilecek belgelerin (devlet tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi, işyeri ruhsatı) ibraz edilmesini talep edebiliriz. Diğerlerinin yanı sıra, dikkate alabileceğimiz ilkelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Oluşturulan ve/veya ilgili BirWebDesign Hizmetlerine yüklenen bir Kullanıcı Hesabının, Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, o tarih itibarıyla BirWebDesign’in kayıtlarında ilgili Kullanıcı Platformunun veya Kullanıcı İçeriğinin oluşturulduğu Kullanıcı Hesabıyla ilişkili olduğu görülen e-posta adresine erişim hakkına sahip olan kişi ya da kurum olduğu kabul edilecektir.
 1. Bir Kullanıcı Hesabı üzerinden herhangi bir Ücretli Hizmet (Aşağıda 5. Bölümde tanımlanan şekilde) satın alınmış olması halinde, BirWebDesign, söz konusu Kullanıcı Hesabının ve/veya o kullanıcı hesabı altında oluşturulmuş olan ilgili Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, anılan Ücretli Hizmetlerin satın alınması için fatura bilgileri kullanılan kişi veya kurum (“Fatura Bilgileri”) olduğunu kabul edecektir. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, mevcutsa bir Kullanıcı Platformunun harici bir alan adına (aşağıda tanımlanan şekilde içeri aktarılan veya belirli Ücretli Hizmetler kapsamında satın alınan) bağlanmış olması ve bu alan adına ilişkin tescil bilgilerinin  web sitesinde sunulan WHOIS veritabanındaki veya BirWebDesign’in veritabanındaki halka açık bilgiler arasında yer alması halinde, BirWebDesign söz konusu Kullanıcı Platformunun sahibinin anılan alan adını tescil ettiren kişi olarak kayıtlı kişi veya kurum olduğunu kabul edecektir. Anılan alan adını tescil ettiren kişi veya tescil ettiren kurum olarak hem bir bireyin hem de bir kurumun kayıtlı olması halinde, BirWebDesign alan adının gerçek sahibinin ve dolayısıyla da alan adıyla ilişkili Kullanıcı Platformunun sahibinin kurum olduğunu kabul edecektir. Fatura Bilgilerinde Kullanıcı Platformunun sahibi olarak bir kişi belirtildiği ve alan adının tescilinde ise farklı bir kişi belirtildiği takdirde, BirWebDesign alan adının sahibininBirWebDesign Hesabı ile ilişkili alan adının sahibi olarak kaydedilen kişi olduğunu kabul edecektir.
 2. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, BirWebDesign, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve BirWebDesign tarafından belirlenen fiili duruma dayalı olarak, durumun böyle bir belirlemeyi gerektirdiğini düşündüğü takdirde, yukarıda anılan kanıtları göz ardı etmek de dâhil olmak üzere, Kullanıcı İçeriği ve/veya Kullanıcı Platformunun sahibini dilediği şekilde belirleme hakkına sahip olacaktır.
 3. #İşteBuKadarKolay

  Belirli hizmetlerimizi kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gereklidir.

  Kullanıcı adınızı ve parolanızı güvenli bir yerde saklamalı ve sadece güvendiğiniz kişilerin hesabınıza veya web sitesi ayarlarınıza erişmelerine izin vermelisiniz.

   

  Kullanıcı hesabınız veya web siteniz kapsamında yapılan tüm işlemler sizin sorumluluğunuz altındadır.

  Tarafımıza sağlamış olduğunuz hesap bilgileri şahsınıza (veya şirketinize) ait, doğru ve eksiksiz olmalıdır.

  Bir kullanıcı hesabı eğer uyuşmazlık konusu olursa, o kullanıcı hesabının mülkiyetini biz belirleyebiliriz.

  2. Yükümlülükleriniz
  2.1. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:
  1. On sekiz (18) yaşından veya Avrupa Birliği (AB) içerisinde yaşayan bir kişi iseniz on altı (16) yaşından ya da kendi yasalarınıza göre yasal reşit olma yaşından büyük olduğunuzu; ayrıca, BirWebDesign Koşullarını kabul etmek ve gerek kendiniz gerekse BirWebDesign Koşulları ile ilgili taahhüt altına soktuğunuz kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için gerekli olan yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olduğunuzu;
  2. ABD hükümetinin BirWebDesign Hizmetlerinin kullanılmasıyla ilgili ambargo uyguladığı bir ülkede ikamet etmediğinizi (veya BirWebDesign Hizmetlerini böyle bir ülkede kullanmayacağınızı), ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar listesinde olmadığınızı ve yürürlükteki diğer herhangi bir ticari yaptırım düzenlemesine tabi olmadığınızı;
  3. İkamet ettiğiniz ülkenin ve/veya şirketinizin kurulu bulunduğu ülkenin tarafımıza sağlamış olduğunuz sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu;
  4. BirWebDesign’in kendi kullanımınız veya herhangi bir Nihai Kullanıcınız için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı;
   Ve özellikle Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:
  5. Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verdiğiniz bilgi,metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca Kullanıcı Platformunuza yüklenen veya sağlanan ya da BirWebDesign Hizmetleri tarafından sizin için Kullanıcı Platformunuza içe aktarılan, kopyalanan veya karşıya yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğinin sizin tarafınızdan ve bizim tarafımızdan veya iştiraklerimizden herhangi biri tarafından yasal olarak erişilmesi, söz konusu içeriğin içe aktarılması, kopyalanması, kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu onayladığınızı;
  6. Kullanıcı İçeriğinizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, karşıya yüklemek, iletmek ve/veya diğer bir şekilde kullanmak için BirWebDesign Hizmetlerinin her türlü web sitesine, web sayfasına ve/veya başka bir çevrimiçi hizmete erişilmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip olduğunuzu (ve sahip olmaya devam edeceğinizi);
  7. Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Platformunuzun ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede karşıya yüklemeniz, içe aktarmanız, kopyalamanız, bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz, görüntülemeniz veya diğer bir şekilde kullanmanız açısından ve ayrıca BirWebDesign ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın BirWebDesign Hizmetleriyle bağlantılı olarak erişmesi, içe aktarması, kopyalaması, karşıya yüklemesi, kullanması veya bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini (ve öyle kalmaya devam edeceğini);
  8. Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.
  2.2. Aşağıdaki hususları taahhüt ve kabul etmektesiniz:
  1. Siz ya da Nihai Kullanıcılarınız için bulunduğunuz herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dâhil olmak üzere, BirWebDesign Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullanmanız bakımından uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;
  2. Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuz/Platformlarınız kapsamında gerçekleştirilen tüm BirWebDesign Hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriğiniz (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin BirWebDesign Hizmetlerinde veya BirWebDesign Hizmetleri ile ilişkili olarak erişilmesi, içe aktarılması, karşıya yüklenmesi, kopyalanması, kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dâhil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını;
  3. Kullanıcı İçeriğinizi ve Nihai Kullanıcılar, Kullanıcı Ürünleri ve tarafınızca kullanılan tüm uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Platformunuz ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi;
  4. BirWebDesign veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dâhil olmak üzere) tarafımıza sağlayacağınız diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı. Bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsanız lütfen dilediğiniz zaman tarafımıza bildiriniz;
  5. Kullanıcı Platformunuzun (veya herhangi bir parçasının) BirWebDesign’in pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında BirWebDesign tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak dünya çapında, daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin verdiğinizi; Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceğiniz tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğinizi.
  6. Herhangi bir Kullanıcı Platformunun ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) BirWebDesign Hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran BirWebDesign’e ait olduğunu.
  7. BirWebDesign, BirWebDesign Hizmetlerini alternatif fiyat tarifeleriyle sunma ve ağ trafiği ve bant genişliği, İçerik boyutu ve/veya uzunluğu, İçerik kalitesi ve/veya formatı, İçerik kaynakları, indirme süresinin uzunluğu, İçeriğinize abone olanların sayısı vb. kısıtlamalar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her bir fiyat tarifesinde BirWebDesign Hizmetlerinin karşıya yüklenmesi, depolanması, indirilmesi ve kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkına sahip olacaktır.
  2.3. Aşağıda belirtilenleri yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz:
  1. BirWebDesign Web Sitesini, BirWebDesign Hizmetlerini (veya bunların herhangi bir parçasını), Kullanıcı Platformlarında kullanılmak ve görüntülenmek üzere BirWebDesign tarafından sunulan herhangi bir İçeriği ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, tekrar kullanmak, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerini yapmaya çalışmak, başka bir sunucuya taşımak, tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden BirWebDesign’in yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya BirWebDesign Koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;
  2. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suiistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya BirWebDesign’in veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;
  3. Başka web siteleri, üçüncü taraf yazılımları veya hizmetlerine giriş yapmak için gerekli bilgileri ve/veya şifreleri ele geçirmek için herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmak;
  4. Mevcutsa PCIDSS standardı da dâhil, ilgili kanunlar uyarınca yapılmadıkça, kredi kartı bilgilerini veya ödeme almak için kullanılan başka türden finansal bilgileri çalmak, ele geçirmek, karşıya yüklemek veya diğer bir şekilde erişilir kılmak;
  5. BirWebDesign Web Sitesi veya BirWebDesign Hizmetleri (veya herhangi bir bölümü) içerisinde (i) herhangi bir kötü niyetli, yasa dışı, karalayıcı veya edebe aykırı İçeriği ve/veya (ii) federal Sağlık Sigortası Taşıma ve Sorumluluk Kanununda (“HIPAA”) tanımlandığı üzere herhangi bir “Gizli Sağlık Bilgisini”  karşıya yüklemek, eklemek, toplamak veya diğer bir şekilde kullanıma sunmak;
  6. BirWebDesign Hizmetlerini veya Lisanslı İçeriği BirWebDesign tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya BirWebDesign tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir BirWebDesign Hizmeti, Lisanslı İçerik ve/veya Kullanıcı Platformunu (veya onun herhangi bir parçasını) çerçevelemek, “ayrıntılı bağlantı” (deep link), “page scrape” uygulamak, yansıtmak ve/veya bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak;
  7. BirWebDesign Hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla “robot”, “spider” veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel prosesler kullanmak; veya BirWebDesign Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak;
  8. BirWebDesign’in itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya BirWebDesign’in itibarını zedeleyebilecek veya BirWebDesign’e zarar verebilecek biçimde hareket etmek;
  9. BirWebDesign veya BirWebDesign Markalarını ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini (örneğin Google AdWords) veya alan adlarını satın almak;
  10. BirWebDesign Hizmetlerinde ve/veya Kullanıcı Platformunda doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi veya kurumu taklit etmek veya yanlış bilgi vermek veya kimliğinizi ya da BirWebDesign ve/veya Nihai Kullanıcılara gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir manipülasyona başvurmak;
  11. Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak veya başka şekilde gerçek dışı bilgi vermek veya BirWebDesign’in ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, Kullanıcı Platformunuzu, işletmenizi, Kullanıcı Ürünlerinizi veya herhangi bir beyanınızı desteklediğine dair açık veya zımni olarak gerçek dışı ifadeler kullanmak;
  12. Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, BirWebDesign Hizmetlerinin herhangi bir diğer Kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmak veya bunları takip etmek veya takip etme girişiminde bulunmak veya diğer herhangi bir Kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmak veya bu hakları ihlal etmek veya BirWebDesign Hizmetleri ve/veya Kullanıcı Platformu ziyaretçileri veya kullanıcıları ile ilgili kişisel tanıtıcı bilgileri toplamak;
  13. BirWebDesign Hizmetlerine, Kullanıcı Platformuna, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya BirWebDesign Hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;
  14. BirWebDesign Hizmetlerinin veya BirWebDesign Hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;
  15. BirWebDesign Hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Platformunu herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalıştırılmasına zarar vermesi veya ele geçirmesi olası olan veya bunu amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, saatli bomba, web böceği, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını veya fiili ya da potansiyel olarak zararlı, rahatsız edici veya saldırgan kod veya bileşenleri tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka şekillerde iletmek veya yürütmek amacıyla yüklemek veya diğer şekillerde kullanmak;
  16. BirWebDesign Hizmetlerinin altyapısına veya BirWebDesign Hizmetlerine bağlı BirWebDesign sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya BirWebDesign Hizmetlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak;
  17. Herhangi bir BirWebDesign Hizmetini ve/veya Kullanıcı Platformunu her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı, “zincirleme mektup”, “saadet zinciri” veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;
  18. Kamuya açık bir şekilde desteklenen arayüzlerimiz haricinde herhangi bir araç veya teknoloji (ör. kopyalama ve gezinme) vasıtasıyla BirWebDesign Hizmetleri, Kullanıcı Hesapları, Lisanslı İçerikler ve/veya Kullanıcı İçeriğine erişmek;
  19. BirWebDesign Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Lisanslı İçeriği ve/veya BirWebDesign Hizmetlerine ilişkin herhangi bir kullanımı veya erişimi satmak, lisansa bağlamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;
  20. Telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dâhil olmak üzere BirWebDesign Hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan ve lisans verenlerimizin telif haklarını gösteren herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek veya
  21. BirWebDesign Koşullarından herhangi birini veya BirWebDesign Hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.
  22. Karşılaştırma yapmak veya benzer bir rekabet incelemesi yapmak ya da rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak

  Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymamanız veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunmanız halinde Kullanıcı Hesabınızın ve/veya tarafınıza sağlanan herhangi bir Hizmetin derhal sonlandırılabileceğini, bu işlemlerin tarafınıza ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz.

  #İşteBuKadarKolay –  Yapılmaması Gerekenler Listesi

  Genel olarak isteğimiz kibar olmanız ve gerek tarafımıza gerekse başka herhangi birine zarar verecek herhangi bir şey yapmamanızdır.

  Diğer hususların yanı sıra, materyallerimizi kopyalamanız, herhangi bir içeriği yasa dışı ya da zarar verici bir biçimde kullanmanız, hizmetlerimizi veya içeriğimizi tarafımızca sağlanmayan herhangi bir platformda ya da web sitesinde kullanmanız, yalan beyanda bulunmanız, Hizmetlerimizi istismar etmeniz veya herhangi bir kişinin haklarını ya da yürürlükteki kanunları başka şekillerde ihlal etmeniz yasaktır.

  Bu kurallardan herhangi birine uyulmaması hesabınızı iptal ederek tarafınıza hizmet vermeyi durdurmamıza yol açabilir.

  3. İçerik ve Mülkiyet
  3.1. Fikri Mülkiyetiniz

  BirWebDesign ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, Kullanıcı İçeriğiniz ve tarafınızca oluşturulan tüm diğer materyallerle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, kod, arayüz, metin ve edebi eser de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. BirWebDesign içeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talep etmemektedir. Yalnızca size hizmetleri sağlayabilmek amacı doğrultusunda, gösterim ayarlamaları yapmak, yedeklemek amacıyla çoğaltmak ve hizmetlerimizi sunmak için gereken, uygun gördüğümüz tüm diğer teknik işlemleri ve/veya kullanımları gerçekleştirebilmek için, bulut hizmetleri ve içerik dağıtım ağları da dâhil, Kullanıcı İçeriğinize erişebileceğimizi, platformumuza yükleyeceğimizi ve/veya kopyalayabileceğimizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.

  3.2. BirWebDesign’in Fikri Mülkiyeti

  Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon,bunların türevleri ve versiyonları, BirWebDesign Hizmetlerinin “görünümü ve hissi”, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere BirWebDesign Hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri BirWebDesign’e ait ve/veya BirWebDesign’e lisanslıdır.

  BirWebDesign Koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm Ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, BirWebDesign, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben BirWebDesign’in tarafınıza BirWebDesign Hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Platformunuzu oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi (aşağıda tanımlandığı üzere) sunma amacıyla BirWebDesign Hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği BirWebDesign Koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece BirWebDesign Hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınızamünhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilebilir, tümüyle geri alınabilir ve sınırlı bir lisans vermektedir.

  BirWebDesign Koşullarında, yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde BirWebDesign’in Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. BirWebDesign Koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında BirWebDesign’in Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.

  Yukarıdaki hükümlere ek olarak, BirWebDesign Hizmetleri dâhilinde kullanımınıza sunulan bazı yazı tipleri için bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından BirWebDesign’e lisans verilmiştir ve bu nedenle ilgili sağlayıcının ek lisans hükümlerine tabi olup BirWebDesign.NeT Kullanım Koşulları – BirWebDesign adresinde özetlenmiştir ve incelenebilir.

  3.3. Geribildirim ve Öneriler

  BirWebDesign Hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkına konu olan veya konu olabilecek olan herhangi bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde (“Geribildirim”) bulunmanız halinde, söz konusu Geribildirimin münhasır sahibi BirWebDesign olacaktır. BirWebDesign’e Geribildirimde bulunmakla, bu Geribildirimin BirWebDesign tarafından şu amaçlarla kullanılabileceğini kabul etmektesiniz: (i) BirWebDesign Hizmetlerini daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek, (ii) sürekli yardım ve teknik destek sağlamak, (iii) Geribildiriminize dayalı olarak veya diğer bir şekilde genel veya kişiselleştirilmiş BirWebDesign’e ilişkin bildirimler ve/veya görüşme taleplerini size iletmek, (iv) belli promosyonlara olanak tanımak, desteklemek ve sunmak ve performansını izlemek, (v) BirWebDesign’in hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve başka toplu ve/veya çıkarım yoluyla elde edilen bilgiler oluşturmak, (vi) BirWebDesign veri güvenliği ve dolandırıcılığı önleme imkânlarını artırmak, (vii) İlgili kanun ve yönetmeliklere uymak. Buna ek olarak, siz (1) söz konusu Geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; (2) söz konusu Geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak BirWebDesign’e devretmekte ve (3) söz konusu Geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında açıkça ve gayrikabil-i rücu olarak feragat etmektesiniz.

  4. Gizlilik
  5. Hizmet Ücretleri

  BirWebDesign Hizmetlerinin bazı bölümleri (aşağıda 9. Bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu kapsamda sağlanan bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) belirli kişisel tanıtıcı veya tanımlayıcı bilgilerin verilmesini, toplanmasını ve/veya kullanılmasını gerektirmektedir. BirWebDesign ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetleri BirWebDesign Hizmetlerine erişimin veya bu hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak özellikle Kullanıcıların ve Nihai Kullanıcıların BirWebDesign Hizmetleri üzerinden ve/veya Kullanıcı Platformları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler veya gezinim de dâhil olmak üzere, Kullanıcılara ve Nihai Kullanıcılara ilişkin bazı verileri toplayabilir, bu verilere erişebilir ve bu verileri kullanabilir. Anılan veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için Gizlilik Politikamızı ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin bu konudaki politikalarını düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

  5.1. Ücretli Hizmetler

  Bazı BirWebDesign Hizmetlerinin kullanımı, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla BirWebDesign tarafından tayin edilen belirli ücretlere tabi olabilir (sırasıyla “Ücretli Hizmetler” ve “Ücret(ler)”). BirWebDesign, söz konusu Ücretli Hizmetler için o tarih itibarıyla geçerli olan Ücretler ile ilgili bildirimde bulunacaktır. Söz konusu Ücretli Hizmetleri almak veya kullanmak istemeniz halinde, geçerli Ücretleri peşin ödemeniz gerekecektir.

  Mevcut aboneliklerinizi etkilemesi halinde tarafınıza bildirimde bulunmak kaydıyla, Ücretlerde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bir indirim veya diğer tanıtım kampanyasından faydalanmış olmanız halinde, BirWebDesign, ilgili BirWebDesign Hizmetine/Hizmetlerine aboneliğinizi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak geçerli tam Ücret üzerinden yenileme hakkına sahiptir.

  Aksi BirWebDesign tarafından yazılı olarak özellikle belirtilmediği müddetçe tüm Ücretler ABD Doları olarak verilmiştir. Kanunların elverdiği ölçüde (ve aksi BirWebDesign tarafından yazılı olarak belirtilmediği müddetçe), tüm Ücretler vergi dairelerince uygulanan her türlü vergi (katma değer vergisi, satış vergisi, mal ve hizmetler vergisi, vb. dâhil), harç ve resim (“Vergiler”) hariç olarak verilmiş olup, BirWebDesign Hizmetlerinizi kullanmanızla veya tarafınızca yapılan her türlü ödeme ya da satın alma işlemi ile ilgili olan yürürlükteki tüm Vergilerin ödenmesi tarafınızın sorumluluğundadır. BirWebDesign’in tarafınızca ödenen Ücretlerle ilgili olarak Vergi alması veya ödemesinin gerekli olması halinde, söz konusu Vergiler daha önce gerçekleştirilen işlemlere eklenerek tarafınızdan tahsil edilmiş olsun ya da olmasın, ödenmemiş herhangi bir Ücrete eklenebilir ve bununla ilgili işleme ait Faturaya yansıtılacaktır. Ücretli Hizmetlerin satın alınması veya yenilenmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sizden tahsil edilebilecek herhangi bir ek ücret bulunup bulunmadığını kontrol etmenizi öneririz (örneğin uluslararası işlem ücretleri, kambiyo ücretleri veya bankalara ya da kredi kartı şirketlerine ödenmesi gereken ücretler). BirWebDesign bu tür ek ücretler veya masraflardan sorumlu değildir.

  Ücretli Hizmetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmak veya bilgilerinizi vermekle, BirWebDesign’e (gerek doğrudan, gerekse bağlı kuruluşları, iştirakleri veya diğer üçüncü taraflar vasıtasıyla) ödeme sağlayıcımızdan veya tarafınızca tayin edilen banka hesabından ödeme ve hizmet ücreti talep ve tahsil etme (veya başka şekillerde ücret yansıtma, iade yapma veya diğer faturalandırma işlemlerini gerçekleştirme) ve BirWebDesign’in veya bağlı kuruluşlarının ödemelerin zamanında yapılmasını teminen, ödeme, kredi kartı veya banka hesabı sağlayıcınızdan güncel ödeme bilgilerinin alınmasına yönelik olanlar da dâhil olmak üzere (örneğin, kredi kartı şirketiniz tarafından tarafımıza sağlanabilecek olan güncelleştirilmiş son kullanma tarihi veya kredi kartı numarası bilgileri) tarafınızca tayin edilen ödeme hesabının veya mali bilgilerin doğrulanması için gerekli olduğunu mütalaa ettiği her türlü sorgulamayı yapma konusunda yetki vermektesiniz.

  ​Aldığınız Ücretli Hizmetlerin ödemesini yapmak için BirWebDesign’te kayıtlı bir kredi kartınızın olması (“Kayıtlı Kart”) gerekir. Kayıtlı Kartınızı, Hesap Ayarları Sayfanızda görünen son dört rakamından tanıyabilirsiniz.

  5.2. Faturalar

  BirWebDesign ve/veya bağlı kuruluşları, tüm Ücret ödemeleri ve BirWebDesign’e ya da BirWebDesign tarafından yapılan tüm iadeler için bir fatura veya alacak dekontu (“Fatura”) düzenlerler. Tüm faturalar elektronik fatura şeklinde düzenlenir ve fatura adresinizde yer alan ülkeye bağlı olarak Kullanıcı Hesabınız üzerinden ve/veya e-posta yoluyla tarafınıza sunulur. Yerel kanunlara uyulmasını teminen, fatura düzenlenebilmesi amacıyla bazı Kişisel Bilgileri (Gizlilik Politikasında verilen tanım kapsamında) sağlamanız talep edilebilir. Kullanıcı Hesabınızda sunulan Faturanın yerel hukuki gerekliliklerin tamamını sağlayamayabileceğini ve bu durumda sadece proforma fatura amaçlı olarak kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

  5.3. Aboneliklerin Otomatik Olarak Yenilenmesi

  Herhangi bir kesinti ya da hizmet kaybı yaşamamanızı sağlamak amacıyla, bazı Ücretli Hizmetler varsayılan olarak bir otomatik yenileme seçeneği içerir ve buna göre bu Ücretli Hizmetler, siz otomatik yenileme seçeneğini kapatmadıkça, ilgili abonelik süresi sona erdiğinde, ilk baştaki abonelik süresine (uzatma süreleri hariç) eşit bir yenileme dönemi için ve aksi bildirilmediği sürece (mevcut vergi değişikliklerini yansıtmak kaydıyla ve önceki abonelik sürecinde uygulanan indirimler ile promosyonlu teklifler hariç olmak üzere) (“Ücretli Hizmetleri Yenileme”) aynı fiyat üzerinden, otomatik olarak yenilenecektir. Örneğin, bir Hizmet için ilk abonelik süresi bir ay ise, her bir yenileme dönemi (mevcutsa) bir ay olacaktır. BirWebDesign, bu bağlamda, ilgili yenileme dönemi başlamadan  iki (2) hafta öncesine kadar Kayıtlı Kartınızdan ilgili Ücretleri otomatik olarak tahsil etme girişiminde bulunacaktır. Borçlu olduğunuz Ücretlerin sizden tahsil edilememesi halinde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu Ücretleri daha sonra tahsil etmeyi deneyebilir (ancak böyle bir zorunluluğumuz olmayacaktır) ve/veya Kullanıcı Hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebiliriz. Eğer Ücretli Hizmet Yenilemeniz yıllık veya birden çok yıllık bir abonelik süresine tabi ise, ilgili Ücretli Hizmetin yenileneceği tarihten en az otuz (30) gün önce BirWebDesign size bir bildirimde bulunmaya çalışacaktır.

  Kullanıcı Hesabınızdan ya da BirWebDesign Destek Merkezi’ni ziyaret ederek dilediğiniz zaman Ücretli Hizmet Yenileme için otomatik yenileme seçeneğini kapatabilirsiniz. 

  Alan Adları Tescil Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere belli alan adları farklı bir yenileme politikasına tabidir. Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, kullandığınız BirWebDesign Hizmetlerinin (söz konusu BirWebDesign Hizmetleri otomatik abonelik yenilemesine tabi olsun ya da olmasın) doğrulanması ve başarılı bir şekilde yenilenmesi ile ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir ve tarafınıza ait olacaktır. Buna göre, daha önce tarafınızca satın alınmış olan herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin iptal edilmesi, geçerli tekrarlayan Ücretlerin yansıtılmaması veya herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin otomatik abonelik yenileme işlemine tabi olmaması da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir. Herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili olarak BirWebDesign aleyhinde herhangi bir talep ileri sürmemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. 

  5.4. Para İade Garantisi

  Bir hizmet süresi veya abonelik taahhüdü için Ücrete tabi bir BirWebDesign Hizmetinden memnun kalmamanız halinde ve eğer bu hizmeti ilk kez alıyorsanız, söz konusu BirWebDesign Hizmetlerinin ilk sipariş edildiği veya etkinleştirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde (“İade” ve “İade Dönemi”) herhangi bir nedenle iptal bildiriminde bulunabilirsiniz. İade imkânı yalnızca ücretsiz bir web sitesinin bir Ayrıcalıklı Plan (BirWebDesign Web Sitesinde sunulduğu üzere) satın alarak bir üst sınıfa geçirilmesi niteliğinde BirWebDesign hizmetlerinin ilk kez satın alınmasında geçerlidir. İade imkânı BirWebDesign Hizmetlerinin herhangi bir şekilde ilaveten satın alınmasında, bir üst sınıfa geçirilmesinde, değiştirilmesinde veya yenilenmesinde geçerli değildir. Daha uzun süreli bir İade Dönemi gerektiren bir yargı alanı dahilinde ikamet etmeniz halinde, bu yöndeki gereklilikleri yürürlükteki kanunlar uyarınca yerine getirmekten memnuniyet duyarız. BirWebDesign, ilgili İade Dönemi içinde bildirim alması halinde, söz konusu BirWebDesign Hizmetleri için BirWebDesign’in sizden tahsil etmiş olduğu bedeli sizden tahsil edilmiş olan döviz cinsinden tarafınıza iade ederek hizmetleri iptal edecektir. Döviz fiyatlarındaki değişimler ve üçüncü taraf ücretleri nedeniyle İade meblağının sizden tahsil edilmiş olan meblağdan farklı olabileceğini lütfen dikkate alınız. BirWebDesign döviz fiyatlarındaki değişimler veya üçüncü taraflarca sizden tahsil edilen ücretler sonucunda meblağlarda oluşan farklardan sorumlu olmayacaktır. İade Döneminin sona ermesinin ardından, tarafınızca ödenen Ücretler iade edilemez ve iptal edilemez olacaktır. Ayrıca, kötü niyetle veya fiilen alınan ve faydalanılan hizmetler için ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla meşru olmayan bir girişimle iptal bildiriminde bulunulmuş olduğunun tarafımızca tespit edilmesi halinde, fiilen alınan BirWebDesign Hizmetlerinin ücretini söz konusu bildirimde bulunan Kullanıcıya kanunların elverdiği ölçüde fatura etme hakkımız saklıdır.

  Lütfen unutmayın: BirWebDesign Hizmetleri kapsamında veya BirWebDesign Hizmetleri üzerinden satın alınan bazı hizmetler için para iadesi yapılamayabilir. Alan adları, iş araçları ve uygulamalar gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri bu kapsama dâhildir. Satın alınan her bir hizmet veya uygulamaya ilişkin koşullar BirWebDesign Web Sitesinde ve/veya söz konusu hizmet veya uygulamaların satın alınması sürecinin bir parçası olarak veya bu süreç esnasında belirtilmektedir. Bir hizmeti satın almadan önce o hizmeti iptal edebilme imkânınız olduğunu doğrulama sorumluluğu tarafınıza aittir. İadesi mümkün olmayan Ücretli Hizmetler, uygulamalar veya Üçüncü Taraf Hizmetleri için ödenen tutarlar tarafımızca iade edilmeyecektir.

  5.5. Geri Ödeme Talepleri

  Herhangi bir zamanda BirWebDesign hesabınızda ödenmesi gereken herhangi bir Ücretin reddedildiği, geri ödenmesinin talep edildiği veya başkaca bir şekilde itiraz edildiği takdirde (“Geri Ödeme Talebi”), bu durum işbu koşullar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinizin ihlali olarak addedilir ve BirWebDesign Hizmetlerini kullanımınız otomatik olarak devre dışı bırakılabilir veya sonlandırılabilir.

  Bir Geri Ödeme Talebinde bulunulması halinde, Kullanıcı Hesabınız yeniden satın alma veya yeniden kullanma seçeneği sunulmaksızın bloke edilebilir ve söz konusu Kullanıcı Hesabının içerdiği tüm veriler her türlü alan adı, uygulama ve Üçüncü Taraf hizmeti de dâhil olmak üzere, iptal edilebilir ve Kapasite Kaybına (aşağıda Bölüm 6.3’te tanımlanan şekilde) uğrayabilir.

  BirWebDesign Hizmetlerini kullanımınız, ilgili BirWebDesign Hizmeti için yeniden abonelik yaptırmadığınız ve alınan her bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak BirWebDesign’in ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin maruz kaldığı bilumum ücret ve giderler de dâhil olmak üzere geçerli Ücretlerin tamamını (Geri Ödeme Talebi öncesinde sağlanan BirWebDesign Hizmetlerine ilişkin Ücretler, ödemeyi işleme alan merciinin maruz kaldığı hizmet ve işlem bedelleri ve ücretleri de dâhil) ödemediğiniz müddetçe yeniden başlatılmayacaktır.

  BirWebDesign’e yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz var ise, BirWebDesign Hizmetlerinin iptal edilmesini ve Kullanıcı Hesabınızın bloke edilmesini önlemek, ayrıca, tarafınızca satın alınmış (ve geri ödeme talebinde bulunulmuş) olan BirWebDesign Hizmetlerine ait tüm Ücretlerin tarafınızca yeniden ödenmesine ek olarak ilişkili diğer Ücretlerin ödenmesi konusunda yükümlülük altına girmenize neden olması muhtemel mesnetsiz veya hatalı bir Geri Ödeme Talebinde bulunulmasını önlemek amacıyla Geri Ödeme Talebinde bulunmadan veya ödemenin iptali için başvurmadan önce Müşteri Destek ekibimizle temasa geçmenizi öneririz.

  Alınan herhangi bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak, söz konusu Geri Ödeme Talebinden sorumlu Kullanıcının fiilen işleme onay vermiş olduğunu ve akabinde sağlanan hizmetleri kullanmış olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgenin ilgili kredi kartı şirketine veya finans kuruluşuna sunulması yolu da dâhil olmak üzere itirazda bulunma hakkımız saklıdır.

  6. İptal
  6.1. Kullanıcı Tarafından Yapılan İptaller

  Kullanıcı Hesabınızı ve/veya herhangi bir BirWebDesign Hizmetini kullanmayı dilediğiniz zaman durdurabilir ve BirWebDesign Hizmetlerine ilişkin talimatlara uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi ve saati BirWebDesign Hizmetlerine ilişkin iptal işleminin tarafınızca tamamlandığı tarih ve saat olacak, Ücretli Hizmetlerin iptaline ilişkin yürürlük tarihi ve saati ise ilgili Ücretli Hizmetlerin abonelik döneminin bitimi olacaktır.

  Ücretli Hizmet Yenileme abonelikleri, yukarıda yer alan hükümlere bakılmaksızın, sadece hali hazırda ödeme yapmış olduğunuz dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır. İptal süreci birkaç gün sürebileceğinden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yapılmasını önlemek için, iptal talebinin güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az on dört (14) gün önce iletilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

  Ücretli Hizmetlerinizin iptal edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için BirWebDesign Yardım Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

  6.2. BirWebDesign Tarafından Yapılan İptaller

  BirWebDesign Koşullarından herhangi birine uyulmaması ve/veya ödenmesi gereken Ücretlerin ödenmemesi halinde, BirWebDesign, Kullanıcı Hesabını ve Kullanıcı Platformunu (veya bunların belirli özelliklerini) ve ayrıca, ilişkili herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin (örneğin Ücretli Hizmetler) veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza sağlanmasını (ödeme tamamen yapılıncaya kadar) askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

  6.3. Veri, İçerik ve Kapasite Kaybı

  Kullanıcı Hesabınızın veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkili herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin (gerek tarafınızca talep edilmesi üzerine, gerekse BirWebDesign’in takdirine bağlı olarak) iptal edilmesi, her türlü Kullanıcı İçeriği, Nihai Kullanıcı verileri veya Kullanıcı Hesabınızda tutulan diğer kullanım verileri ve söz konusu Hizmetlere dahil olan herhangi bir alan adı rezervasyonu veya kaydı da dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızın içerik, özellik veya kapasitesinin bir kısmının kaybına (“Kapasite Kaybı”) neden olabilir. BirWebDesign söz konusu Kapasite Kaybıyla ilgili veya Kullanıcı Hesabınızın, Kullanıcı İçeriği veya Nihai Kullanıcı verilerinin yedeğinin alınmasıyla ilgili hiçbir şekilde yükümlülük altında değildir. Ayrıca, bir Kullanıcı Hesabının ve/veya herhangi bir BirWebDesign Hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinleştirilmesinin, tamamen BirWebDesign’in takdir yetkisi dahilinde tayin edilecek ek Ücretlere tabi olabileceği de unutulmamalıdır.

  7. E-Ticaret
  7.1. Genel

  BirWebDesign Hizmetleri ayrıca Kullanıcı Platformunuz aracılığıyla ürün, içerik, medya, etkinlik biletleri ve hizmet satmanızı sağlayan bazı özellikler içerir (“Kullanıcı Ürünleri”; ve toplu bazda: “E-Ticaret”).

  Kullanıcı Ürünleriniz ve E-Ticaretle ilgili faaliyetleriniz, Kullanıcı Platformunuzda yer verilen veya atıfta bulunulan her türlü tanıtım ve ilgili İçerik ve bunlarla ilgili yürürlükteki tüm kanunlara uymak, münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Bu platformun tarafımızca sağlanmasının yegâne amacı, çevrimiçi E-Ticaret faaliyetlerinizi yönetmenizi temin etmektir. Kullanıcı Ürünlerinizin herhangi bir fiili veya potansiyel alıcısıyla olan ilişkileriniz ve/veya gerçekleştirilen işlemlerinizle ilgimiz bulunmamaktadır.

  Kullanıcı Ürünleriniz bir şahıs tarafından satın alındığında, ilgili işlemin ödemeleri BirWebDesign Payments ya da üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları (“Ödeme Sağlayıcıları”) aracılığıyla gerçekleştirilir.

  7.2. Ödeme Sağlayıcıları

  Belirli Premium Planları (BirWebDesign Web Sitesinde sunulduğu şekliyle) satın aldığınızda, BirWebDesign -bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak- müşterilerinizden ödeme kabul etmenizi sağlamak amacıyla, adınıza otomatik olarak bir BirWebDesign Payments hesabı bağlayabilir. Bu hesabın kullanılması, BirWebDesign Payments kayıt işlemini tamamlamanıza bağlıdır. Bu BirWebDesign Payments hesabı, ekte sunulan BirWebDesign Payments Kullanım Koşullarına tabidir. Lütfen sitenizi yayınlamadan ve ödemeleri kabul etmeden önce bu kullanım koşullarını okuyun. Diğer Ödeme Sağlayıcılarına bağlı tüm hesaplar, ilgili Ödeme Sağlayıcıların hizmet şartlarına tabi olacaktır. Biz, bu tür Ödeme Sağlayıcıları ile olan ilişkilerinizde veya bu Ödeme Sağlayıcılarından herhangi birinin eylemlerinde, hiçbir şekilde taraf veya sorumluluk sahibi değiliz. BirWebDesign Payments’ın (ülkenizde varsa) varsayılan ödeme sağlayıcınız olmasını kabul edip onaylamak sizin sorumluluğunuzdadır. BirWebDesign Payments’ı veya başka bir Ödeme Sağlayıcısını etkin tutmak istemiyorsanız, bunları devre dışı bırakmak da sizin sorumluluğunuzdadır.

  7.3. Etkinlikler

  BirWebDesign, planınıza bağlı olarak, sitenizde satılan etkinlik biletleri için sizden hizmet ücreti alabilir. Burada, BirWebDesign’in talep ettiği bu tür ücretleri ödemeyi ve BirWebDesign’in kendi ödeme işleme ortaklarına veya sizin Ödeme Sağlayıcınıza bu tür ücretleri gelen ödemelerden düşmesi veya başka şekilde tahsil etmesi yönünde talimat vermesi için BirWebDesign’e yetki vermeyi kabul etmektesiniz.

  7.4. E-Ticaret Taahhüt ve Garantileri E-Ticaret özelliklerinden herhangi birini kullanmakla aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmektesiniz:

  Kullanıcı Ürünlerinin satın alınması veya satılmasıyla ilgili tüm Vergiler de dâhil olmak üzere E-Ticaret faaliyetlerinizle ilişkili her nevi Vergi ve ücret, doğru meblağların tahsil edilmesi, rapor edilmesi ve ilgili mercilere ödenmesi ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın konu hakkında bilgilendirilerek kanunlara uygun olarak düzenlenmiş faturanın kendilerine iletilmesi tümüyle ve münhasıran tarafınızın sorumluluğundadır;

  BirWebDesign’in tarafınıza sağlamış olduğu E-Ticaret özelliklerinde belirtilen tüm Vergiler sadece örnekleme amaçlı olup bunlara hiçbir şekilde itibar edilmemelidir;

  Kullanıcı Ürünlerinizin temin ve teslim edilmesiyle ilgili tüm giderlerin karşılanması ve Kullanıcı Ürünlerinizin güvenli, profesyonel ve endüstri standartlarıyla uyumlu olarak sunulmasını sağlamak tarafınızın sorumluluğundadır;

  Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak vermiş olduğunuz her türlü beyan, vaat, yardım, garanti ve destek münhasıran tarafınızın sorumluluğunda olup her türlü soru, şikâyet ve talep için Kullanıcı Platformunuzda doğru iletişim bilgilerinizi sağlamalısınız. Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak tehlikeli, sahte, çalıntı, hileli, saldırgan veya istismar edici olarak addedilebilecek; satışı, dağıtımı veya kullanımı yasaklanmış veya tüketici hakları, fikri mülkiyet veya mahremiyet hakları, ürün güvenliği, ticari düzenlemeler ve yaptırımlar, destek, bakım ve ihracat ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir kanuna diğer şekillerde aykırılık teşkil eden herhangi bir bilgi, İçerik veya materyali sunamaz veya satamazsınız.

  Ayrıca BirWebDesign, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla,  Kullanıcı Platformunuzu ve/veya herhangi bir Kullanıcı Ürününü -o an itibarıyla Kullanıcı Platformunuzda yer almış, yayınlanmış ya da Kullanıcı Platformunuzun bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın- Kapasite Kaybı ile ilgili olarak ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere, tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya kaldırabilir. 

  8. Video Hizmetleri

  BirWebDesign Hizmetlerinin bir parçası olarak, Kullanıcı Platformlarında videoların yönetimi için BirWebDesign video hizmetleri sağlayabilir (örneğin BirWebDesign Video veya BirWebDesign Pro Gallery gibi) (“Video Hizmetleri”).

  Kullanıcı Platformunuz için Video Hizmetlerinin kullanılması, bazı patentlerin kullanımı için BirWebDesign şirketinden bir lisans (“Lisans”) almanızı gerektirebilir. Faaliyetinizin bir Lisans gerektirip gerektirmediğine karar vermek ve Lisansı almak münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Lisans hakkındaki bilgiler https://www.birwebdesign.net adresinde BirWebDesign L.L.C. şirketinden alınabilir.

  İşbu Kullanım Koşullarının 13. Bölümünde belirtilen hükümlere ek olarak ve hiçbir sorumluluk sınırlandırması olmaksızın, MPEG-LA konsorsiyumu çerçevesindeki patent havuzunun ihlali ve/veya kötüye kullanımından kaynaklanan veya ihlali ve/veya kötüye kullanımı ile ilişkili olarak ortaya çıkan her bir zarar ve masraf, yükümlülük, kayıp, mükellefiyet, borç ve gider ile tüm zararlar ve masraflar, yükümlülükler, kayıplar, mükellefiyetler, borçlar ve giderler (avukatlık ücretleri de dâhil) karşısında BirWebDesign’i, BirWebDesign’in memurları, müdürleri, hissedarları, çalışanları, iştirakleri ve temsilcilerini savunacak, tamamen tazmin edecek ve masun tutacaksınız.

  Eğer ihtiyaçlarınız tarafımızca normalde sunulanlardan daha kapsamlı bir plan gerektiriyorsa, lütfen destek@birwebdesign.net adresinden destek ekibimizle temasa geçin.

  #İşteBuKadarKolay

  BirWebDesign Video Hizmetlerinin belirli kullanımları bazı patentlerin kullanımı için bir lisans gerektirebilir. Böyle bir lisans almanızın gerekip gerekmediğini teyit etmelisiniz.

  Bazı çevrimiçi video faaliyetleri için bir lisans almanız gerekebilir. Bu zorunluluğu doğrulamak ve gerekirse bu lisansı almak sizin sorumluluğunuzdadır.

  9. Üçüncü Taraf Hizmetleri

  BirWebDesign Hizmetleri, Kullanıcı Platformunuz için bir alan adı satın alabileceğiniz alan adı tescil firmaları, BirWebDesign Web Sitesi (BirWebDesign App Market de dâhil) üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf Lisanslı İçeriği, medya dağıtım hizmetleri, E-Ticaret Ödeme Sağlayıcıları, fiziki ürün satıcıları, Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak size destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcı Platformunuzu ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf hizmet, ürün ve araçlarından (hep birlikte “Üçüncü Taraf Hizmetleri” olarak anılacaktır) faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlar.

  Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza ne şekilde (bazı BirWebDesign Hizmetleriyle paket halinde veya bütünleştirilmiş şekilde, BirWebDesign veya BirWebDesign tarafından belgelendirilen veya yetkilendirilen kişilerce ayrı olarak veya BirWebDesign Hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, BirWebDesign, sadece tarafınızla anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir. BirWebDesign, tarafınızla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti arasındaki herhangi bir ilişki veya işleme taraf olmadığı gibi, bunların izlenmesinden de hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  Bu tür hizmetlerin BirWebDesign’e ve/veya bu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sağlayıcılarına ek ücretler ödenmesini gerektirebileceğini kabul etmektesiniz.

  Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran tarafınıza ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi olduğu ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki ve mali şartlara tabi olabilir.

  Hizmetlerimizden faydalanırken üçüncü tarafların hizmetlerini, yazılımlarını veya ürünlerini kullanırsanız, onların kullanım koşullarına uygun hareket ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Örneğin, Hizmetlerimizden faydalanırken YouTube kullanıyorsanız, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte olan YouTube sürümündeki https://www.youtube.com/t/terms?gl=TR koşullara ve https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ politikasına uymanız gerekir.

  BirWebDesign, bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini -o an itibarıyla Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuzun/Platformlarınızın bünyesi dâhilinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın- tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Platformunuzdan/Platformlarınızdan ve/veya BirWebDesign Hizmetlerinden kaldırabilir.

  10. BirWebDesign Logo Oluşturucu

  BirWebDesign Hizmetlerinin bir parçası olarak, BirWebDesign Logo Oluşturucumuzu kullanarak kendinize ait özel ticari logonuzu (“BirWebDesign Logosu”) oluşturup markanızı geliştirebilmenize olanak vermekteyiz. BirWebDesign Logo Oluşturucuyu kullanımınıza ilişkin ilave hükümler BirWebDesign.NeT Kullanım Koşulları – BirWebDesign adresinde olup açıkça aksi belirtilmedikçe BirWebDesign Kullanım Koşullarına bir ek mahiyetindedir ve BirWebDesign Kullanım Koşullarının yerini almaz.

  1. Uygunsuz Davranışlar ve Telif Hakları
  11.1. Uygunsuz Davranışlar ve Taciz

  BirWebDesign Hizmetlerini kullanırken çeşitli kaynaklara ait Kullanıcı Platformlarına, Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf Hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatalı, saldırgan, sakıncalı veya yasa dışı olabilir. Bunlarla ilgili olarak BirWebDesign aleyhinde sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollarından feragat etmektesiniz.

  Herhangi bir Kullanıcının veya Üçüncü Taraf Hizmetinin uygunsuz hareket ettiğini veya herhangi bir BirWebDesign Hizmetini diğer şekillerde istismar ettiğini düşünüyorsanız lütfen bu formu kullanarak bu Kullanıcıyı ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetini hemen tarafımıza bildiriniz. Bu konudaki bildiriminizin BirWebDesign’i herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına sokmayacağını, BirWebDesign’in tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla anılan bildirimi değerlendirerek harekete geçebileceğini, harekete geçmekten imtina edebileceğini veya harekete geçmeden önce ek bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz.

  11.2. Telif Hakları

  BirWebDesign, Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasına (“DMCA”) ilişkin yorumu uyarınca hareket etmektedir.  Eserinizin kopyalandığını veya telif hakkı ihlali teşkil edecek başka şekillerde kullanıldığını düşünüyorsanız bu formu kullanarak söz konusu ihlali tarafımıza bildirebilir, veya aşağıda belirtilen bilgileri yazılı olarak Telif Hakkı Temsilcimize iletebilirsiniz: (1) telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip olan kişinin iletişim bilgileri; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin tanımı; (3) ihlale neden olduğunu veya ihlal eylemine konu olduğunu ve kaldırılması veya erişime kapatılması gerektiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı, BirWebDesign’in söz konusu materyali bulmasını sağlamaya yeterli düzeyde (URL adresi de içeren) bilgiler; (4) samimi kanaatinize göre materyalin şikayete konu edilen biçimde kullanılmasına telif hakkının sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair bir beyan; ve (5) bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya onun adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyan.

  BirWebDesign’in Telif Hakkı Temsilcisine şu adresten ulaşabilirsiniz:

  BirWebDesign.net Inc.

  Cumhuriyet Mah. Namık Kemal Cad. Kocaeli ÇAYIROVA / Türkiye 41400

  Sayın: Telif Hakkı Temsilcisi

  Telefon Numarası: +33 641 35 98 84

  E-posta: info@birwebdesign.net

  BirWebDesign, Kullanıcı Hesabınız veya Kullanıcı Platformunuz ile ilgili bir telif hakkı ihlaline ilişkin bir ihbar alması halinde tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla, tarafınıza önceden bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir, Kullanıcı Platformunuzu veya herhangi bir İçeriği kaldırabilir. Bu durumda, DMCA Bölüm 512 uyarınca aşağıdaki bilgileri içermesi gereken uygun bir karşı ihbarda bulunabilirsiniz: (1) adınız soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ve ıslak veya elektronik imzanız; (2) materyale ait açıklama ve kaldırılmadan önceki konumu; (3) yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, materyalin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırılmış olduğuna dair beyan; (4) uygun bir yargı organına ilişkin rızanız ve (5) ilgili DMCA hükümleri kapsamında gerekli olan diğer her türlü bilgi. İşbu 9. bölüm uyarınca yapılan tüm ihbarlar, tamamen BirWebDesign’in makul takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla kabul edilmiş, uygulanabilir ve DMCA’ya uygun olarak addedilebilir. BirWebDesign, ihlal bildiriminde bulunan kişi veya kurumu söz konusu karşı beyanla ilgili olarak bilgilendirme ve bu kapsamda yer alan herhangi bir ayrıntıyı verme hakkını saklı tutar.

  12. Garantilerin Reddi

  Tarafımızca sağlanan BirWebDesign Hizmetleri, kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, ticari elverişliliğe, belirli bir amaca uygunluğa, işçilik kusurlarına ve diğer herhangi bir garantinin ihlal edilmediğine ilişkin bilumum zımni garanti veya koşullar da dâhil olmak üzere herhangi bir garanti altında olmaksızın “olduğu gibi”, “garanti verilmeksizin” ve “kullanıma sunulduğu şekliyle” esasına göre sağlanmaktadır. Özellikle de, BirWebDesign Hizmetlerinin (veya bunların herhangi bir parçası, özelliği veya İçeriğinin) eksiksiz, doğru, belirli bir kalitede, herhangi bir şekilde güvenilir veya güvenli oldukları, tarafınızca (veya Nihai Kullanıcılarınız tarafından) öngörülen herhangi bir faaliyet, cihaz, işletim sistemi, tarayıcı, yazılım veya araç için uygun veya bunlarla uyumlu oldukları (veya herhangi bir zamanda bu niteliklere sahip olacakları), veya tarafınızın veya Nihai Kullanıcılarınızın (faaliyet gösterdiğiniz yargı alanı dâhilinde geçerli olanlar da dâhil olmak üzere) tabi olduğu herhangi bir kanuna uygun olduklarına veya çalıştırılmaları halinde her türlü virüs, yazılım hatası veya diğer zararlı bileşen veya program kısıtlamalarından arî olacaklarına dair tarafımızca herhangi bir beyan veya taahhüt verilmemektedir.  Ayrıca, BirWebDesign Hizmetleri kapsamında adı geçen veya kullanıma sunulan herhangi bir kurum, ürün veya hizmet (tüm Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) tarafımızca desteklenmemektedir – bu nedenle lütfen bunları kullanmadan veya bunlardan başka şekillerde faydalanmadan önce doğru olduklarını teyit edin.

  BirWebDesign, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak (ancak bu yönde bir yükümlülük altında olmamak) kaydıyla, herhangi bir Kullanıcı Platformunuzu ve/veya Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tarayabilir, izleyebilir ve/veya düzenleyebilir.

  Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, BirWebDesign hiçbir durumda herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin “yayıncısı” olarak addedilemez, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini herhangi bir şekilde desteklemez ve herhangi bir Kullanıcı veya diğer herhangi bir tarafça BirWebDesign Hizmetlerinde ve/veya BirWebDesign Hizmetleri vasıtasıyla yüklenen, duyurulan, yayınlanan ve/veya kullanıma sunulan herhangi bir Kullanıcı İçeriği, bunlarla ilgili olarak herhangi bir tarafça gerçekleştirilen herhangi bir kullanım veya yaşanan herhangi bir kayıp, silme veya zarar bakımından veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yayınlanması veya bunlara erişilmesi ve/veya istinat edilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak tarafınızın veya başkalarının maruz kalabileceği herhangi bir ziyan, zarar, gider veya masraf bakımından hiçbir yükümlülük kabul etmez. Ayrıca, BirWebDesign, tarafınızca veya diğer herhangi bir tarafça karşılaşılabilecek herhangi bir yanlışlık, hakaret, karalama, yalan, müstehcenlik, pornografi, tahrik ve/veya yasa dışı ve/veya ihlal edici nitelikteki diğer Kullanıcı İçeriği nedeniyle herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.

  BirWebDesign Hizmetlerini kullanma ve/veya BirWebDesign Hizmetleri üzerinden veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetine bağlama ve/veya bunlarla ilişki kurma ile ilgili risklerin söz konusu olduğunu ve BirWebDesign’in söz konusu kullanım ve/veya etkileşimlerin belirli bir şekilde sonuçlanacağını garanti edemeyeceğini ve etmediğini kabul etmekte ve bu tür etkileşimlerle bağlantılı olarak ve/veya bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü riski, yükümlülüğü ve/veya zararı üstlenmektesiniz. Söz konusu riskler, diğerlerinin yanı sıra, Üçüncü Taraf Hizmetleri ve/veya Lisanslı İçerik ile ilgili olarak ve/veya bunlar tarafından yanlış bilgi verilmesini, garanti ve/veya sözleşme koşullarının ihlal edilmesini, hakların ihlal edilmesini ve netice kabilinden doğan bilumum tazminat taleplerini içerebilir.

  BirWebDesign, BirWebDesign Hizmetlerinin kişisel içeriğin barındırılması amacıyla kullanılmasını önermemektedir ve bu tür içeriğin ihlal edilmesi veya zarar görmesi ile ilgili herhangi bir güvenlik veya bütünlük yükümlülüğü veya riskini kabul etmez.

  Bazı BirWebDesign Hizmetlerinin hali hazırda BETA versiyonu halinde kullanıma sunulduğunu ve BETA testlerinin sürmekte olduğunu lütfen unutmayın. Bazı BirWebDesign Hizmetlerinin halen yazılım hataları içerebileceğini, kesintiler yaşanmasına neden olabileceğini ve planlanan veya belirlenen şekilde çalışmayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. BETA aşamasındaki BirWebDesign Hizmetlerini kullanımınız, söz konusu BirWebDesign Hizmetlerinin BETA testlerine katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

  13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  Geçerli yargı alanlarında kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, BirWebDesign, onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (1)  herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (2) BirWebDesign Hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarardan; (3) sunucularımıza ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (4) BirWebDesign Hizmetlerine gönderilen veya BirWebDesign Hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (5) BirWebDesign Hizmetlerinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; (6) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör, galaksiler arası çatışma, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (7) BirWebDesign Hizmetlerinin tümünün veya Hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere BirWebDesign’in makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.

  Bu sorumluluk sınırlandırmalarının BirWebDesign’in hizmetlerinin öneminin kısmen dikkate alınmasıyla belirlenen ve üzerinde mutabık kalınan bir risk dağıtımı anlamına geldiğini ve bu sınırlandırmaların BirWebDesign’in söz konusu sorumlulukların doğma olasılığıyla ilgili olarak bilgilendirilmiş olduğu durumlarda bile geçerli olacağını kabul etmektesiniz.

  4. Tazminat

  BirWebDesign’i, onun yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlarını, çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını ve aracılarını aşağıda belirtilenlerden doğan her türlü tazminat talebi, zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider (avukat ücretleri de dâhil olmak üzere) bakımından savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz: (1) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya diğer herhangi bir BirWebDesign Koşulunun tarafınızca ihlal edilmesi; (2) her türlü telif hakkı, erişim hakkı, mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı da dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakkının Kullanıcı Platformunuzdan veya Kullanıcı İçeriğinizden ve/veya BirWebDesign Hizmetlerinin lehinize başlattığı her türlü yasal işlem de dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın BirWebDesign Hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan nedenlerle tarafınızca ihlal edilmesi; (3) Kullanıcı Platformunuzun ve/veya Kullanıcı İçeriğinizin bir üçüncü tarafın zarara maruz kalmasına neden olduğuna dair diğer tür talep ve iddialar.

  5. Genel
  15.1. Değişiklikler ve Güncelleştirmeler

  BirWebDesign herhangi bir BirWebDesign Hizmetini (veya bunlara ilişkin herhangi bir özelliği veya bunlar için uygulanan fiyatları) önceden haber vererek veya vermeksizin dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme, askıya alma veya sonlandırma ve/veya herhangi bir nedenle BirWebDesign Hizmetlerinden herhangi birine erişiminizi iptal etme (BirWebDesign Hizmetleri ile bağlantılı olarak tarafınızca oluşturulmuş materyallerin tümünün kaldırılması da dâhil) ve/veya herhangi bir BirWebDesign Koşulunu dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilme hakkını saklı tutar. Bu BirWebDesign Hizmetlerinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesine ilişkin olarak BirWebDesign’in size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğünün bulunmayacağını kabul etmektesiniz. Bu tür değişikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce tarafınıza bildirilecektir. Anılan Ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla) Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir (Bölüm 6’da ayrıntılı olarak açıklanan şekilde), söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibarıyla güncel olan BirWebDesign Hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya tarafınıza alternatif Hizmetler sağlayabiliriz.

  15.2. İlgili Kanun ve Yargı Yeri; Toplu Davadan Feragat

  BirWebDesign Koşulları, bu koşullar kapsamında sağlanan haklar ve hukuki çözüm yolları ve bunlarla ve/veya BirWebDesign Hizmetleriyle, bunların yorumlanması, ihlali, sonlandırılması veya geçerliliği ile ilintili olan her türlü tazminat talebi ve ihtilaf, BirWebDesign Koşullarından veya ilgili herhangi bir işlem veya satın alma işleminden doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler, kanunların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın her bakımdan sadece ve münhasıran İsrail Devleti’nin iç maddi hukuk düzenine tabi olacak, buna göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

  Söz konusu tazminat talepleri ve ihtilafların tümü Tel Aviv İsrail’de bulunan yetkili bir mahkemeye sevk edilecek olup, burada, anılan talep ve ihtilafların münhasıran bu mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulmasına onay vermektesiniz. Burada, Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının tatbiki açıkça kapsam dışında bırakılmıştır.

  İlgili kanunlara uygun olmak kaydıyla, BirWebDesign ve sizin aranızdaki tüm ihtilaflar bireysel olarak çözümlenecektir ve bir toplu, konsolide veya temsili davanın (veya başkaları adına bir grup veya temsilci tarafından yürütülen diğer herhangi bir yasal takibin) bir şikâyetçisi veya üyesi sıfatıyla BirWebDesign’ten herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaksınız.   

  İşbu 15.2. Maddede aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, eğer Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor iseniz, (i) kanunların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, 5. Maddede öngörülen siz ve BirWebDesign arasındaki ödeme işlemlerinin tabi olacağı yargı mercii New York Eyaleti olacaktır ve (ii) 5. Maddede öngörülen ödeme işlemlerine ilişkin her bir talep ve anlaşmazlık ile tüm talepler ve anlaşmazlıklar New York Eyaletinin New York şehrinde bulunan yetkili bir mahkemeye götürülecektir ve işbu Kullanım Koşullarını kabul ederek 5. Maddede öngörülen ödeme işlemlerine ilişkin tüm talepler ve anlaşmazlıkların New York Eyaletinin New York şehrinde bulunan yetkili bir mahkeme tarafından münhasıran karara bağlanmasına rıza gösteriyorsunuz.

  15.3. Bildirimler

  Aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak tarafınıza bildirimde bulunabiliriz: (1) BirWebDesign Web Sitesi veya Kullanıcı Hesabı bünyesinde veya başka bir yerde konumlandırılacak bir afiş veya açılır pencere de dâhil olmak üzere BirWebDesign Hizmetleri vasıtasıyla; (2) tarafımıza vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesajı yoluyla ve/veya (3) tarafımıza sağlamış olduğunuz herhangi bir telefon numarası veya posta adresi de dâhil olmak üzere diğer herhangi bir yolla. Bildirimde aksi belirtilmediği müddetçe, BirWebDesign’in tarafınıza iletmiş olduğu bildirim, yukarıda anılan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yayınlanması veya gönderilmesini takiben yirmi dört (24) saat sonra alınmış ve geçerli olarak addedilecektir.

  15.4. İlişki

  BirWebDesign Koşulları ile BirWebDesign Hizmetlerini kullanımınız, BirWebDesign ile tarafınız arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.

  #İşteBuKadarKolay

  Bu koşulların ve hizmetlerin kabul edilmesi aramızda bir ortaklık veya 

  15.5. Anlaşmanın Bütünlüğü

  Bu Kullanım Koşulları, BirWebDesign Koşulları ve BirWebDesign’in tarafınıza iletmiş olduğu diğer hukuki bildirimler veya ücret bildirimleri ile birlikte, konuları bakımından tarafınızla BirWebDesign arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder ve herhangi bir BirWebDesign Hizmetiyle ilgili olarak temsilcilerimiz arasında veya bunlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere BirWebDesign ile tarafınız arasındaki gerek yazılı, gerekse sözlü her türlü eski veya eş zamanlı anlaşma, mutabakat, vaat, koşul, müzakere, taahhüt veya beyanın yerine geçer.  Ayrıca, herhangi bir BirWebDesign Koşulunu kabul ederken BirWebDesign’in herhangi bir vaadine, teşvikine, beyanına, ifadesine, açıklamasına veya açıklama yükümlülüğüne istinat etmediğinizi de kabul etmektesiniz.

  15.6. Devir

  BirWebDesign, onayınız olmaksızın ve tarafınıza önceden bildirimde bulunmaksızın bu koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve BirWebDesign Hizmetlerine ve/veya Lisanslı İçeriğe ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi önceden BirWebDesign’ten yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemezsiniz. BirWebDesign’in önceden alınacak açık ve yazılı onayı olmaksızın yapılacak her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilir. Her durumda, işbu Bölüm ‎15.6 uyarınca gerçekleştirilecek bir devir veya temlik işlemi kendiliğinden BirWebDesign’e veya tarafınıza o tarihte geçerli olan herhangi bir BirWebDesign Hizmetini veya Üçüncü Taraf Hizmetini iptal etme hakkını tanımaz.

  15.7. Hükümlerin Bölünebilirliği ve Feragat

  BirWebDesign Koşullarında yer alan herhangi bir hükmün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak değerlendirilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. BirWebDesign Koşullarının herhangi birine ilişkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yapılan veya daha sonra yapılacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.

  15.8. Yorum

  Burada yer alan tüm başlık, alt başlık veya bölüm başlığı ve sağ taraftaki “#İşteBuKadarKolay” sütununda verilen tüm açıklama veya özetler sadece kolaylık sağlama amacını taşımakta olup, hiçbir şekilde buradaki herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıcı veya açıklayıcı veya herhangi birimizi herhangi bir şekilde bağlayıcı nitelikte değildir.

  Bu Kullanım Koşulları İngiliz dilinde yazılmış ve kolaylık sağlamak amacıyla diğer dillere tercüme edilmiştir. BirWebDesign Web Sitesi dil ayarlarınızı değiştirerek diğer dillerde hazırlanan versiyonlara erişebilirsiniz. Bu Kullanım Koşullarının tercüme edilmiş (İngilizce dışındaki) bir versiyonunun İngilizce versiyonla herhangi bir şekilde çelişmesi halinde, İngilizce versiyonda yer alan hükümler geçerli olacaktır.

  15.9. Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri

  Müşteri Hizmetleri birimimizle iletişime geçmek için aşağıda belirtilen seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

  1. Aşağıdaki adresten erişilebilen BirWebDesign Yardım Merkezine giderek:Destek – BirWebDesign
  2. Aşağıdaki adrese bir e-posta mesajı göndererek: destek@birwebdesign.net